sectionimg

פדיון נפש ע"י הצדיק

pidyon-nefeshכל יהודי נקלע בחייו לא עלינו לשעה קשה, שעה של התמודדות עם קושי כלכלי בפרנסה, קושי במציאת זיווג, הציפייה להיפקד ולהתברך בזש"ק, בעיות בשלום בית, בעיות בריאות או מחלות קשות רח"ל. מי יכול לומר שמצבו תמיד רק טוב?
מה היא הדרך המקובלת והמסורה לנו מדורי דורות ליציאה מאפילה לאורה, מצרה גדולה לישועה?
ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה
פדיון נפש, הידוע כמסוגל לפעול ישועות מעל לדרך הטבע בזכות הצדקה המעוברת ע"י הצדיק למשפחות מיוחדות שרעבות ללחם ממש יחד עם תפילתו הזכה והזכרת שמות קדושים, ממתיקים את רוע הגזירה ומסוגלים לישועה מיידית כהרף עין.
הגאון הצדיק אשר רבים נושעו מברכותיו, הרב דוד חיים שטרן שליט"א, כבר נודע ברבים בזכות תפילותיו ברכותיו וסגולותיו, הפועלים ישועות ונפלאות בקרב הארץ, עורך מדי שבוע בחצות הלילה שבין יום חמישי ושישי, פדיון נפש עבור תורמי קופת בית אברהם, עבורם עורך הרב פדיון נפש פרטי עבור כל אחד ואחד.
ובזכות התשובה, הקבלה הקטנה אותה אומר הרב לשמור - על פי סגולתו וראייתו לתוך נפשו של המתברך. ובסייעתא דשמיא בזכות הצדקה לקות בית אברהם ותפילתו של הרב הצדיק, זוכים ורואים ניסים מופלאים.