sectionimg

הכנסת כלה ענייה ויתומה

hachnasat-calaהיא עומדת תחת החופה ואבא שלה לא איתה. הדמעות שלה זולגות ומרטיבות את ההינומה הלבנה, את הסידור הקטן. השמחה שלה לעולם אינה שלמה. כלה יתומה. האם יש צמד מילים כה עצוב, כה שמח.

בשעה גדולה ונדירה זו, אנחנו נמצאים איתה. קופת בית אברהם מלווה כלות יתומות לחופה בתמיכה כלכלית, במענקי הכנסת כלה גדלים המעניקים משענת ראשונה ורצינית להקמת בית יהודי בישראל מתוך שמחה וללא דאגה ומחסור.

קופת בית אברהם תומכת במענקים מיוחדים, נדוניה, סיוע בארגון השמחה ובכל הנלווה - עבור כלות יתומות ועניות. אבא שלה אינו, אבל יש מישהו שמקשיב לה ודואג לה. וכשיש כאן מי שדואג לה, אבא שבשמיים אבי יתומים ודיין אלמנות, מושיע את התורמים בזכות תפילתה של כלה יתומה ביום חופתה.

כל התורמים זוכים ששמם יוזכר על ידי החתן והכלה ביום חופתם, בשעת החופה - שעה המסוגלת לרחמים, יחד עם תפילת הגאון הצדיק רבי דוד חיים שטרן שליט"א - בתפילה ובברכה לישועות גדולות בנפש וברוח, וידועה סגולה נדירה זו לזיווג הגון והקמת בית נאמן בישראל.